Wat kunt u van ons verwachten als u een Awesome Doodle pup aanschaft?

De pup is

 • Gezond*
 • Heeft een hypoallegene vacht
 • Blij, vrolijk en open karakter
 • Goed gesocialiseerd met honden, katten en verschillende levensfasen van de mens
 • Extra stabiel en ‘cool’ door biosensor programma
 • Voorzien van een stamboom van de ALAEU
 • Voorzien van een Chip geplaatst door de dierenarts
 • Voorzien van een Europees paspoort
 • Geënt volgens het entschema van de dierenarts
 • Ontwormt volgens de adviezen van de dierenarts
 • Gewent aan kammen, wassen, drogen, nagels knippen, tanden en oren kijken, voor een makkelijke vachtverzorging
 • Koopcontact
 • Wij staan altijd voor u klaar voor vragen of problemen!
 • Foto’s en video’s van de nestperiode

Voorzien van een Puppypakket met

 • Ontwormbehandeling tot 6 maanden
 • Voeding met een passend voerschema
 • 1 maand gratis gezondheidsverzekering van Petplan
 • Speeltje met nestgeur
 • Puppylijntje
 • Gratis puppybehandeling in onze trimsalon tot 4 mnd
 • Informatiemap over socialisatie, opvoeding, gezondheid en (vacht)verzorging

Als u een pupje van ons krijgt, geven wij rond de leeftijd van 3-4 weken van de pups een lezing over alle ins en outs van de pup, opvoeding, socialisatie enz. zo bent u zo goed mogelijk voorbereid op de komst van de kleine!

Puppies Choco x Cal

Verder beloven wij u dat:

 • Wij de gedragsregels en ethische code naleven zoals voorgeschreven door de Australian Labradoodle Association Europe.
 • Wij er altijd zorg voor dragen dat alle honden goed gehuisvest zullen zijn, goed gevoed worden, genoeg te drinken hebben, genoeg beweging krijgen, geestelijk gestimuleerd worden en alle noodzakelijke medische zorg krijgen .
 • Er nooit een lidmaatschap is stopgezet of is opgeheven door een hondenorganisatie. Tevens verklaren wij nooit veroordeeld of verdacht te zijn geweest wegens enige vorm van dierenmishandeling.
 • Wij open staan voor elke vorm van inspectie door elke daartoe geautoriseerde instantie, danwel elk bestuurslid van een Labradoodle vereniging.
 • Geen enkele teef onder de 16 maanden of na de leeftijd van 6 jaar een nest zal krijgen. Ook zal elke teef niet meer dan 5 nesten in haar leven krijgen en zal er minimaal 10 maanden rust zijn tussen 2 nesten.
 • Wij alleen fokken met honden die daar geestelijk of fysiek aan toe zijn.
 • Wij geen nesten fokken waarvan het inteeltpercentage meer dan 5% is.
 • Wij nooit honden of hun nakomelingen verkopen, verhandelen of verloten aan commerciële groothandelaars, dierenwinkels of aan de detailhandel.
 • Wij ervoor zorgen dat onze pups het nest niet verlaten voor de leeftijd van 8 weken.
 • Wij alle puppen ontwormen laten inenten en laten chippen alvorens zij het nest verlaten.
 • Wij garanderen dat alle bij ons geboren pups bij ons in huis grootgebracht worden, goed verzorgd worden, tijdig gevaccineerd worden, regelmatig ontwormd worden en in een gezonde omgeving opgroeien waar zij fysiek, mentaal en sociaal genoeg gestimuleerd worden. Het socialiseren zal in huiselijke kring/ onze trimsalon plaatsvinden.
 • Wij zullen onze uiterste best doen om alle pupkopers ervan te doordringen dat zij een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de gezondheid en het welzijn van de hond. En dat zij al het noodzakelijke aanschaffen om de hond een goed onderkomen te verschaffen.
 • Wij zullen alle pupkopers schriftelijke informatie meegeven met details over de noodzakelijke voeding, training en medische zorg, en/of hier een alternatief voor aanbieden.
 • Wij zullen pupkopers leren wat hun verantwoordelijkheid is ten aanzien van de hond en wij bieden aan de hond te allen tijde terug te nemen (of te assisteren bij herplaatsing) als deze, om wat voor reden dan ook, niet meer gewenst is.
 • Wij zullen meningsverschillen met pupkopers en collega fokkers professioneel benaderen en oplossen.
 • Wij zullen de integriteit van de australian labradoodle fokkers aanhangen en stimuleren. Wij zijn oprecht in al onze daden, zowel schriftelijk als mondeling. Wij zullen naar eer en geweten handelen naar zowel pupkopers als naar andere fokkers.
 • Wij beloven hierbij aan alle pupkopers dat als de pup een erfelijk gezondheidsprobleem heeft, welke zich binnen 1 jaar na geboorte openbaart, wij hem of haar een nieuwe pup/hond zullen geven, of gemaakte medische kosten zullen vergoeden, tot maximaal het betaalde aankoopbedrag als de hond niet meer geschikt is als Familiehond.
 • Wij zullen met onze honden verantwoord fokken, en alle nakomelingen zorgvuldig observeren en registreren. Als wij hierbij tot de conclusie komen dat een specifiek koppel ernstige afwijkingen doorgeeft, dan zullen wij ons fokprogramma zodanig bijstellen dat dit koppel samen geen nakomelingen meer krijgt.
 • Wij zullen onze fokhonden compleet laten testen (HD, ED, Patella luxatie, PRA, vonWillebrand, DM en jaarlijkse oogcontrole), inclusief DNA profiel, alvorens een hond voor de fok gebruikt wordt.

 *Op moment van overdracht is de pup gezond, wij doen er alles aan om een zo gezond mogelijke pup op de wereld te zetten.

Facebook
© 2014 - 2020 Awesome Doodles
Site developed and structure maintenance by maindes
Data maintenance by Awesome Doodles